Tankkioptimointi

Lisää puhtautta prosessiin tankkioptimoinnilla

Tankkioptimointi on prosessi, jolla pyritään kartoittamaan toimenpide-ehdotukset, joilla saadaan asiakkaan prosessitankit tilaan, joka täyttää tämän päivän tiukat toiminnalliset vaatimukset, kuten esimerkiksi korkean hygieenisyystason ja käyttöhyödykkeinen (pesunesteet, vesi, sähkö) kulutuksen minimoinnin. Ennen varsinaista katselmusta asiakkaan odotetaan täyttävän tankeista peruslähtötietolomakkeet. Aloituspalaveri toteutetaan puhelinpalaverina.

Työssä apuna käytetään teleskooppikameraa sekä ATP-mittalaitetta pintapuhtauden määrittämiseksi. ATP-mittaus antaa kuvan orgaanisesta liasta ja kaikkien elävien solujen energia-aineenvaihdunnan perusyhdisteestä ATP:tä (adenosiinitrifosfaatti).

Saatujen lähtötietojen ja tarkastuskäynnin perusteella Thinkflow Oy suorittaa sisäisten toimintaprosessiensa ja suunnittelutyökalujensa avulla datan analysoinnin, jonka lopputulemana asiakkaalle annetaan raportti tankkikohtaisin toimenpide-ehdotuksin. Löydökset ja toimenpide-ehdotukset puretaan asiakkaan luona käytävässä loppupalaverissa.