MILKFOUL -HANKE

Energiatehokkuutta pintojen likaantumisen hallinnalla meijerituotteiden valmistuksessa

Meijeriteollisuudessa käytetään runsaasti energiaa kuluttavia lämpökäsittelyjä, jolloin energiatehokkuus on oleellisen tärkeää taloudellisuuden ja ympäristövaikutusten kannalta. Tuotannon energia- ja materiaalitehokkuutta vähentää kuitenkin prosessilaitteiden likaantuminen, jossa ei-toivottu materiaali kertyy prosessilaitteen pinnoille. Lisäksi pintojen likaantuminen lisää tuotteen pilaantumisen riskiä liian alhaiseksi jääneiden pintalämpötilojen, pidentyneiden lämmitysjaksojen sekä itse likakerroksesta irtoavan aineksen kontaminaatiovaaran vuoksi. Ympäristövaikutuksia ja kustannuksia lisää energian- ja vedenkulutuksen lisääntymisen lisäksi pintojen puhdistamiseen tuote-erien välissä käytetyt kemikaalit. Tämän hankkeen tavoitteena on löytää ratkaisuja erityisesti meijerituoteteollisuuden pintojen likaantumisongelmiin, ja siten parantaa prosessien energia- ja materiaalitehokkuutta.

Hankkeessa selvitetään meijerituoteteollisuudessa esiintyviä likaantumismekanismeja, jonka perusteella valitaan ja testataan sopivia lähestymistapoja likaantumisen vähentämiseksi sekä tuotannon energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseksi. Lisäksi hankkeessa tullaan arvioimaan menetelmien soveltuvuutta muihin likaantumismekanismeihin tai muilla elintarvike- ja biotuoteteollisuuden aloilla esiintyviin likaantumisongelmiin.