Unique RV-P

Unique RV-P on hygieeninen, sähköpneumaattinen säätöventtiili käyttötarkoituksiin, joissa tarvitaan tarkkaa paineen, virtauksen, lämpötilan, säiliön pinnan tms.säätöä. Venttiiliä kauko-ohjataan sähkösignaalilla ja paineilmalla. Toimilaitteen sisäänrakennettu IP-muunnin muuntaa sähkösignaalin pneumaattiseksi signaaliksi. Signaalin muunto perustuu erittäin tarkkaan ja luotettavaan kontaktittomaan AMR-anturiin, jonka ansioista se ei ole herkkä tärinälle ja paineiskuille. Pneumaattinen signaali siirtyy sisäänrakennettuun asennoittimeen, joka toimii voimatasapainon periaatteella ja varmistaa, että toimilaitteenmännän asento on suoraan verrannollinen tulosignaaliin. Signaalin aluetta ja nollakohtaa voidaan säätää erikseen. Toimilaitetta voidaan käyttää aluejakoisesti käyttämällä erilaista mittausjousta. Venttiili perustuu Unique SSV -alustaan, ja se koostuu venttiilipesästä, suljinkarasta, huulitiivisteestä, kannesta ja ulkoisesta toimilaitteesta. Toimilaite ja kansi on kiinnitetty pesään pannalla. Kv-arvo on joustava, sillä alaelementti on vaihdettavissa.